Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący 500 osób łącznie na wszystkie biegi;