Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach  i wynosi:

  • 45 zł opłata indywidualna bieg główny uiszczona w terminie do 15.04.2017r;
  • 30 zł opłata indywidualna bieg towarzyszący uiszczona w terminie do 15.04.2017r;
  • 25 zł opłata indywidualna biegi dla dzieci i młodzieży uiszczona w terminie do 15.04.2017r;
  • 120 zł opłata rodzinna uiszczona w terminie do 15.04.2017r; (rodzina najbliższa, tj Mama, Tata, Syn, Córka, Dziadek, Babcia – maksymalnie 4 osoby);
  • 50 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 23.04.2017r – bieg główny;
  • 40 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 23.04.2017r – bieg towarzyszący;
  • 30 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 23.04.2017r – biegi dla dzieci;

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec
KRS: 0000518401

NIP: 734 – 352 – 77 – 10
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy
Nr: 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: Bieg Na Paścią Górę+  imię i nazwisko uczestnika lub nazwisko całej rodziny;

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.